+84902193386

Nhà Sàn Cộng Đồng

  • View Vườn & Núi & Hồ
  • 20 Giường Đơn
  • Phù Hợp cho 20 Người
  • Diện Tích 100m2