0913388111

Bungalow Gia Đình – Jungle Banana

  • View Vườn & Núi & Hồ
  • 01 Giường Đôi
  • 01 Giường Đơn
  • Phù Hợp cho 03 Người
  • Diện Tích 30m2